אבנר

גיל: 12.5

כיתה: ז

עיר מגורים: חדרה

ומעלה קבצים ודברים לשרת(HTML)תפקיד באתר: בונה את דפי האתר